INTERNATIONAL QUALITY AS
 • Tjenester
 • Kompetanse
 • Kunder
 • Beliggenhet
 • Forespørsler  • Våre tjenester

  • Generell prosjektledelse

  • Strategi- og forretningsutvikling

  • Rådgivning og støtte i forbindelse med kvalitetsforbedring.
  • Rådgivning ved utvikling og innføring av kvalitetssystemer som oppfyller kravene i NS-ISO 9000 serien.
  • Rådgivning ved utvikling og innføring av kvalitetssystemer innenfor IT- organisasjoner som skal oppfylle kravene til NS-ISO 9001, retningslinjen NS-ISO 9000- 3 og TickIT, bransjestandarden for kvalitetssikring av programvare.
  • Statusanalyser (kvalitetsmessig helse-check) av organisasjoner som arbeider med kvalitetssikring og som ønsker å vite status i forhold til aktuelle standarder .
  • Sertifiserbarhetsanalyser for å slå fast om organisasjonen er moden for sertifisering.
  • Kvalitetsrevisjoner, internt eller hos underleverandører.
  • Utredninger
  • Bistand ved anskaffelser
  • Prosjektstøtte
  • Opplæring innenfor kvalitetsledelse, programvareutvikling og informasjonsteknologi.

  Assistanse ved strategi- og forretningsutvikling

  Ved strategiutvikling tar vi utgangspunkt i følgende figur, med fire hovedstrategier, hver med sine positive og negative sider:

  1. Forbedre eksisterende produkter/tjenester på eksisterende markeder
   Dette er ofte den strategi som fortest fører til forbedrete resultater. Her ligger for eksempel aktiviteter for forbedring av kvalitet, effektivitet og markedsføring.


  2. Utvkle nye produkter/tjenester for eksisterende markeder
   De fleste bedrifter må før eller siden gå inn for denne startegien. Ellers foreldes tilbudet og man mister sine markedsandeler


  3. Markedsføre eksisterende produkter/tjenester på nye markeder
   Dette kan i utgangspunktet fortone seg som en attraktiv strategi, men det er mange som har brent fingrene p g a utilstrekkelige kunskaper om de nye markedene eller salgskanalene.


  4. Utvikle nye produkter/tjenester for nye markeder
   Dette er en meget krevende strategi, som oftest krever meget grundige analyser av markedsmulighetene. Det vil oftest lønne seg å ta step 2 og 3 først. Da blir det lettere med step 4 etterpå.

  Vi har en godt utprøvet metode for å gjennomføre en strategiprosess. "Be om nærmere opplysninger"


  All material, design, and content are Copyright © 1996 by INTERNATIONAL QUALITY AS.
  ALL RIGHTS RESERVED
  webmaster@quality.no