INTERNATIONAL QUALITY AS
 • Tjenester
 • Kompetanse
 • Kunder
 • Beliggenhet
 • Forespørsler • Vår kompetanse

  Vi har spisskompetanse innen strategi- og organisasjonsutvikling, kvalitetsledelse, kvalitetssystemer, kvalitetsrevisjoner, sertifisering etter ISO 9000 (Spesielt NS-ISO 9001, NS-ISO 9000-3) og TickIT samt prosjektstyring.

  Dessuten har vi bred erfaring fra ledelse av bedrifter, forskning og prosjekter relatert til informasjonsteknologi, shipping, offshore, romvirksomhet, rådgivning og sertifisering.


  Nils Nordenstrøm er skipsbygger med doktorgrad i pålitelighet av konstruksjoner. Han har bred erfaring fra forskning og ledelse. Han har bl a vært forskningssjef i Det Norske Veritas, sjef for Veritas' internasjonale klasse og sertifiserings-virksomheter, og ledet oppstartingen av Veritas virksomheter innenfor romfart, forsvar og kvalitetssikring av IT. Han har vært rådgiver for en rekke organisasjoner ved utvikling av kvalitetssystemer, og har erfaring som kvalitetsrevisor. Fra 1996 var han vært rådgiver i forbindelse med År 2000, samt arrangerte en rekke kurs og konferenser innen dette område.


  All material, design, and content are Copyright © 1998 by INTERNATIONAL QUALITY AS.
  ALL RIGHTS RESERVED
  webmaster@quality.no