INTERNATIONAL QUALITY AS
 • Tjenester
 • Kompetanse
 • Kunder
 • Beliggenhet
 • Forespørsler • Våre kunder

  Vi har kunder fra et bredt spektrum av bransjer. Blant våre kunder innenfor de forskjellige tjenesteområdene kan vi nevne:

  Rådgivning ved innføring av kvalitetssystemer
  Bedriftssystemer AS, BENIMA AB, Digital Equipment Corporation AS, Dr. techn. Olav Olsen AS, Fagdata, Noiseless AS, SAS Data Norway AS, Statens DataSentral, StorageTek

  Status-og sertifiserbarhetsanalyser
  Benima AB, Dr. techn. Olav Olsen AS, SAS Data Norway AS

  Utredninger, bistand og prosjektstøtte
  Arbeids- og administrasjonsdepartementet, År 2000 spørreundersøkelse i statsforvaltningen
  Fellesdata AS. Kontraktgjennomgang
  Nasjonal Infrastruktur for EDB, Statskonsult, Retningslinje for kvalitet av VØT- tjenester

  Bistand til Det Norske Veritas i forbindelse med sertifisering
  Ericsson AS, IBM AS, Unisys Norge AS

  Vennligst ta kontakt for henvisning til kontaktpersoner.


  All material, design, and content are Copyright © 1998 by INTERNATIONAL QUALITY AS.
  ALL RIGHTS RESERVED
  webmaster@quality.no