INTERNATIONAL QUALITY AS
 • Tjenester
 • Kompetanse
 • Kunder
 • Beliggenhet
 • Forespørsler • Konsulenttjenester og kurs innen kvalitetssledelse, programvarekvalitet og IT

  Kvalitetsbevisste kjøpere krever kvalitet fra leverandøren
  Viktige kundegrupper stiller krav til at leverandører skal ha et dokumentert og effektivt kvalitetssystem. Ofte stilles det også krav til sertifisering i henhold til kvalitetsstandardene i NS-ISO 9000 serien. Det blir i økende grad en nødvendighet at man har et kvalitetssystem for å bli godkjent av viktige kjøpere. Leverandører opplever å bli diskvalifisert fra anbudsrunder fordi de mangler et kvalitetssystem.

  Kvalitetssvikt koster mange penger
  Det er imidlertid ikke bare krav fra kjøperne som gjør det nødvendig å utvikle og innføre kvalitetssystemer. Det viktigste er at kvalitetssvikt koster mange penger, ofte 10-20% av omsetningen, og dessuten taper man renommé og markedsandeler. Ved programvareutvikling kan kvalitetskostnadene ligge helt oppe i 30-50% av omsetningen.

  Kvalitetssikring er lønnsomt
  Det er altså lønnsomt å arbeide med kvalitetsforbedring og innføre systemer for kvalitetssikring.

  Vi er spesialister på kvalitet
  International Quality AS har spesialisert seg på å bistå andre organisasjoner med høyt kvalifisert kvalitetsrelatert kompetanse.


  Disse sidene er tilrettelagt av WebInfo AS for INTERNATIONAL QUALITY AS
  All material, design, and content are Copyright © 1998 by INTERNATIONAL QUALITY AS.
  ALL RIGHTS RESERVED
  webmaster@quality.no